Tryghedstilsyn

Allerød Vagtservice


TRYGHEDSTILSYN


Din tryghed


Allerød Hjemmeservice er lig med Allerød Vagtservice. Virksomheden har registreret to navne. Det har vi gjort for at kunne søge autorisation som vagtvirksomhed og dermed udbyde services, der ellers er forbeholdt vagtfirmaer.

 

Vi tilbyder ikke traditionel vagtservice, men én særlig ydelse, der kræver autorisation fra politiet.

 

Hvis du som pårørende til en person med demens eller en anden ældre, som vi kommer hos, bliver bekymret for om din mor eller far har det godt, kan vi tilkaldes. Vagten kører hjem til din mor eller far og undersøger om den ældre har det godt – eller om der er brug for hjælp.

 

Et klassisk eksempel er pårørende, som igennem flere dage måske ikke har fået svar, når de har ringet på telefonen. Når vores vagt kommer på besøg, kan det vise sig, at telefonen er løbet tør for strøm eller sat på lydløs, at høreapparatet ikke virker som det skal – eller at den ældre blot nynner med på ringetonen, når telefonen ringer. Der kan være mange plausible forklaringer, men indimellem er der noget reelt galt.

Vagten er uddannet i at yde førstehjælp, herunder også psykisk førstehjælp. Den ældre kan måske være forhindret i at svare telefonen pga. et fald eller fordi han/hun er forvirret. Vedkommende kan også være gået hjemmefra, hvorefter der skal iværksættes en eftersøgning. Eller i værste fald kan den ældre være dødfunden ved vagtens ankomst. I så fald følger vi op med kontakt til pårørende og assistance.

 

Vi tager en fast pris for et tryghedstilsyn, der dækker turen frem og tilbage fra vores lokation i Allerød hjem til den ældre. Hvis det viser sig, at vi skal bruge ekstra tid på opgaven (ved reelle problemer), kommer der ekstra timepris oveni. Timeprisen for et tryghedstilsyn er kr. 359 inkl. moms med tillæg for skæve tider og akut udrykning.


Se alle priser og vilkår for vagttilsyn her.

Vagtvirksomhed


En autoriseret vagtvirksomhed må som de eneste - udover myndighederne - føre tilsyn hos private kunder. For at opnå autorisation skal virksomheden opfylde betingelserne i Lov om Vagtvirksomhed. Autorisation meddeles af den lokale politikreds. For vort vedkommende er autorisationen udstedt af Nordsjællands Politi.


Alt personale i virksomheden, som udfører vagtaktiviteter skal forinden godkendes af politiet. Det sker ved at vagtvirksomheden indsender en ansøgning med dokumentation for medarbejderens uddannelse (i form af et uddannelsesbevis). Politiet kontrollerer strafferegistret og andre offentlige registre før en evt. godkendelse af medarbejderen udstedes. Autoriserede vagter skal have et ID-kort med billede, som Rigspolitiet udsteder. Hvis medarbejderen ophører skal ID-kortet returneres til politiet.


denne liste kan du se de autoriserede vagtvirksomheder i landets politikredse. Du finder Allerød Vagtservice ApS i listen under Nordsjællands Politi.

Kontakt


Adresse:


Kollerødvej 60, DK-3450 Allerød


E-mail:


info@allerod.dk


203200

Copyright 2020-2021 © Allerød Hjemmeservice ApS • CVR nr. 38193368