Tryghedsalarm

Tryghedsalarm


Ekstra tryghed for pårørende

Med en af vores meget simple tryghedsalarmer, kan du som pårørende få ekstra tryghed for din mor eller far, hvis vedkommende bor alene.

 

Vi opsætter en enhed, for eksempel i stuen, hjemme hos den ældre og vi udstyrer den ældre med en fjernbetjening, som man enten kan have i lommen, i bæltet eller i en snor om halsen – bare det er et sted i nærheden, hvor den kan nås.

 

I tilfælde af et fald, eller at den ældre bliver utilpas, utryg eller på anden måde har brug for hjælp, kan han eller hun ved et tryk på fjernbetjeningen sende en automatisk alarmbesked til de pårørende. De pårørende vil blive informeret på en SMS om at der er noget galt, og de kan ringe enheden i stuen op, som automatisk vil svare. Uden at skulle bruge hænderne, kan den ældre svare dig og I kan tale sammen.

FeelSafe alarm

Installation


Allerød Senior Service sørger for at stille enheden op hjemme hos din mor eller far, og vi programmerer den med de telefonnumre, som du ønsker skal advares, hvis alarmen aktiveres. Basisenheden tager kun nogle minutter at sætte op og kan gøres i forbindelse med et almindeligt besøg fra din besøgsven. Der skal hverken bores huller eller føres ledninger. Der skal bare være en stikkontakt i nærheden. Programmeringen af basisenheden sørger vores leverandør for og det koster et engangsbeløb på kr. 99 inkl. moms. Hvis du ikke har en aftale med os om en fast besøgsven, skal du selv sætte basisenheden i stikkontakten. Vi sørger for at alarmen er programmeret, når du modtager den.

 

Lejepris


Du lejer alarmen inkl. SIM-kortet gennem os i mindst seks måneder. For kunder med en besøgsven-aftale er bindingsperioden dog kun tre måneder. Lejen koster kr. 179 om måneden inkl. moms og er inkl. abonnement på SIM-kortet. Hvis der skal skiftes batterier og du har en aftale om besøgsven, sørger din besøgsven for at ordne det. Ellers skal du selv udskifte batteriet i fjernbetjeningen, når det løber tør for strøm.

 

Det er ikke en forudsætning, at du er besøgsven-kunde, hvis du ønsker at leje en tryghedsalarm. Men for nye kunder, som ikke også er besøgsven-kunder, gælder dog, at du skal forudbetale de første tre måneders leje samt installationen, før du modtager alarmen. Vi sender alarmen med Postnord (koster kr. 65 i porto).

 

Depositum


Ved leje af tryghedsalarm opkræves et depositum på kr. 298, som du får retur når lejeaftalen ophører og alarmen returneres. Kunder med en besøgsven-aftale skal ikke betale depositum.

Få et tilbud på leje af tryghedsalarm

 
 
 
 
 
 
 

Når vi har modtaget din bestilling, sender vi et skema med oplysninger, du skal udfylde. Det er bl.a. mobil-numrene til de kontaktpersoner, som alarmen skal programmeres med. Når alle data er på plads, modtager du en lejeaftale via et link til din e-mail, som du underskriver med NemID. Herefter får du enten tilsendt alarmen eller vi kommer ud og sætter den op, alt efter hvad der er aftalt.

 

OBS!


Lejen af en tryghedsalarm inkluderer ikke alarmudrykning. Alarmen er ikke tilsluttet nogen vagtcentral, men sender udelukkende alarmerne til de kontaktpersoner, som alarmen er programmeret til. Det er herefter op til modtagerne af alarmsignaler at reagere. Allerød Senior Service har ingen ansvar for alarmmodtagernes reaktion eller mangel på samme.

 

Tryghedsalarmerne programmeres og serviceres af Feelsafe Danmark ApS og opfylder EU-standarderne. Lejeaftalen indgås med vores søsterselskab Elley Service ApS. Men hvis du er besøgsven-kunde, opkræves betalingerne af Allerød Senior Service via din almindelige månedsfaktura.