Prisliste

Vejledende priser


Vagt- & Hjemmeservice


Vagtydelser

Allerød Vagtservice følger overenskomsten for VSL (Vagt & Sikkerhed), hvilket bl.a. betyder, at vi betaler vagtpersonalet tillæg for skæve arbejdstider, feriepenge og pensionsbidrag.


Derudover betaler vi vores vagter et ekstra tillæg for at bære habit ved f.eks. et bryllup.


Vores samlede timepris dækker vagtens løn, herunder løn under sygdom, samt varskotillæg, overtidsbetaling, vagtplanlægning, omkostninger til autorisation, uddannelser, kurser osv.

Vejledende timesatser, tillæg og faste priser

Hjemmeservice og facility service

Vores rengøringspersonale betales en timeløn, der er på niveau med eller over overenskomsten for rengøringsassistenter under 3F.


Lønudgiften dækker genetillæg, skæve arbejdstider, feriepenge, løn under sygdom, kurser, efteruddannelse, opkvalificering, lønadministration, ATP, AER, autorisation (vagter) og meget mere...


I vores timepris er inkluderet anvendte rengøringsmaterialer, haveredskaber og husholdningsmaskiner, dog undtaget plæneklipper. Hvis kunden selv har en motordrevet, funktionsdygtig græsslåmaskine, anvender vi den.

OBS: Pristabellen vises bedst på en computerskærm.

Servicetype

Pristype

Hverdage (1)

Lørdage (2)

S/H (3) (4)

Aften (5)

Nat (6)

Almindelig hjemmeservice

Pr. time à min. 2

300,00

350,00

400,00

+50,00

+100,00

Besøgsven, seniorer (fast ugedag)

Pr. time à min. 1

300,00

350,00

400,00

+50,00

(ej muligt)

Ferieservice (v/autoriseret vagt)

Pr. time à min. 2

360,00

420,00

450,00

+60,00

+120,00

Skadesbehandling (v/autoriseret vagt)

Pr. time à min. 2

360,00

420,00

450,00

+60,00

+120,00

Kørselstillæg, ferieservice/skadesbehandling

Pr. gang (7)

20,00

20,00

20,00

+0,00

+30,00

Udvendigt tilsyn uden anden service

Pr. gang inkl. kørsel

240,00

280,00

300,00

+40,00

+80,00

Fastvagt, erhverv

Pr. time à min. 4

360,00

420,00

450,00

+60,00

+60,00

Eventvagt/dørmand (min. 2 vagter pr. opgave) (8)

Pr. time à min. 4 (x 2)

360,00

420,00

450,00

+60,00

+60,00

Note (1): Hverdage = mandag-fredag (som ikke er helligdag), kl. 00-24 (mandag dog fra kl. 06) samt lørdag kl. 00-06.

Note (2): Lørdage = lørdag (som ikke er helligdag), kl. 06-24 samt mandag kl. 00-06.

Note (3): S/H = søndag eller helligdag (overenskomstmæssig fridag), kl. 00-24.

Note (4): S/H = kr. 100,00 tillægges pr. time på datoerne 24.-26. december samt fra 31. december kl. 12 til 1. januar kl. 06.

Note (5): Aften = tillæg på alle dage kl. 17-22.

Note (6): Nat = tillæg på alle dage kl. 22-06.

Note (7) Kørselstillæg = gælder kun til adresser uden for Allerød Kommune.

Note (8) Habit = tillæg for at bære habit pr. vagt kr. 250,00 (engangsbeløb).

Hvis du har modtaget et tilbud med en fast pris for en given opgave, er det den faste tilbudte pris, der er gældende. Ovenstående priser anvendes på arbejde, der er udført ud over den tilbudte pris, samt for opgaver udført på regning, dvs. opgjort efter faktisk tidsforbrug. Alle de angivne priser er inkl. moms. Forbehold for tastefejl og prisændringer.

Få et tilbud med en fast pris


Vi kan som oftest beregne en fast pris på en given opgave og give dig et tilbud. På den måde kender du på forhånd den samlede udgift, hvis der altså ikke opstår uventede ekstra opgaver undervejs.


Kontakt os for et tilbud på din vagt- eller hjemmeservice opgave.

Links til vores mest populære services:


Besøgsven for seniorer - hjemmeservice med tid til nærvær

Ferieservice - vi passer på din bolig mens I holder ferie

Bryllupsvagt - professionelle vagter passer på gæster og gaver

Kontakt


Adresse:


Kollerødvej 60, DK-3450 Allerød


E-mail:


info@allerod.dk


Copyright 2019 © Allerød Vagtservice ApS • CVR nr. 38193368