Samarbejdspartnere

Vores samarbejdspartnere

Har du brug for anden hjælp?


Allerød Senior Service samarbejder med andre relevante firmaer og organisationer, der beskæftiger sig med de problemstillinger, som mange ældre møder i deres seniorliv. Praktisk hjælp og sociale besøg fra f.eks. en besøgsven, er kun nogle af de særlige behov, som ældre kan have brug for at få dækket.


Her kan du læse lidt om de samarbejdspartnere, som Allerød Senior Service enten selv benytter eller anbefaler til vores kunder.

Alzheimerforeningen
Ældresagen

Ældrelægen


Ældrelægen er en speciallægeklinik i Nordsjælland med speciale i geriatri (ældresygdomme). Klinikken tilbyder et grundigt konsultations- og udredningsforløb med udgangspunkt i patientens alder og aktuelle helbredsproblemer.


Lider du af svimmelhed, træthed og nedtrykthed, har dårlig gangfunktion eller aftagende evne til at klare daglige gøremål og behov for hjælp i hjemmet, oplever du gentagende infektioner eller indlæggelser, kan du måske have gavn af en konsultation hos en specialist.


Klinikken er beliggende i Slangerup og tager imod tidsbestilling alle hverdag kl. 9-18.

Ældrelægen

Tryghedsalarmer


Vores fald- og tryghedsalarmer til ældre leveres af det danske firma Feelsafe, som udvikler produkter til personlig sikkerhed - både for ældre og for unge mennesker, der er utrygge i nattelivet. Alle produkter opfylder EU standarder og der medfølger dansk brugsanvisning.