Services

Rengørings services

Vores services


Aftalen om at udføre hjemmeservice kan f.eks. bero på et fast ugentligt besøg, hvor vi kommer og gør rent i kundens bolig. Men det kan også handle om ad hoc-opgaver, dvs. særlige omstændigheder der gør, at man har brug for en ekstra hånd nu og her.

 

Fast rengøringsaftale

Man kan lave en aftale med os om, at den fast tilknyttede medarbejder kommer på rengøringsbesøg faste ugedage på et fast tidspunkt. Dermed får man en fast plads i medarbejderens arbejdskalender, som er reserveret netop denne kunde.

 

For mange, især ældre, er det trygt at vide, at besøgene altid falder på samme dag og tidspunkt – og at det altid er den samme medarbejder, der møder frem.

 

En fast rengøringsaftale kan baseres på, at vi på forhånd aftaler hvilke rengøringsopgaver, der er brug for at få løst fra gang til gang, og det er denne plan, vi så tager udgangspunkt i. Arbejdsindholdet kan også være mere løst, så der tages hånd om de opgaver, der er mest presserende den pågældende dag, og næste gang kan det måske være noget andet, der skal prioriteres.

 

Vi tilrettelægger indholdet af vores service efter kundens ønsker og hvad der er realistisk at nå inden for den aftalte tid.

Rengøringsopgaver


Vi kan hjælpe med alle typer af almindelig boligrengøring. Ved ”almindelig” skal her forstås, at vi ikke kaster os ud i rengøringsopgaver, der kræver fagspecialister. Vi afstår også fra at gøre rent i boliger, der på grund af ”hoarding” eller lignende udgør en sundhedsrisiko for medarbejderen.

 

Almindelige rengøring er også det, man i kommunerne betegner ”praktisk hjælp”. Når der i kommunalt regi henvises til, at borgere kan have ret til offentlig støtte til praktisk hjælp i hverdagen, er det bl.a. denne type rengøring, der henvises til.

 

Rengøringen kan omfatte alt fra støvsugning og gulvvask, aftørring af støv og spindelvæv, rengøring af køkken og badeværelse, hjælp til at tage opvasken, skift af sengetøj, tøjvask, strygning og vinduespolering – både inde og ude.

 

Havehjælp


I havesæsonen kan vi også hjælpe med lettere havearbejde. Derved skal forstås, at vi ikke påtager os større opgaver i haven, som i stedet bør udføres af kvalificeret fagpersonale, f.eks. en anlægsgartner. Men vi hjælper med de simple ting, som for ældre kan være svære nok selv at ordne. Det kan være hjælp til græsslåning, hækklipning og lugning af bede og fliser i mindre målestok.

Ad hoc assistance


Indimellem kan der opstå særlige situationer, hvor man navnlig som ældre borger kan have brug for en ekstra hånd. Det er ofte forbundet med at der sker ændringer i ens liv, f.eks. når man flytter fra egen villa til en ældrebolig.

 

Flytning til ældrebolig


Skal du flytte og står du med en masse ting, der skal ryddes op i og sorteres? Meget skal måske smides ud, mens andet skal pakkes i flyttekasser.

 

Vi kan komme og hjælpe med at tage ting ned, skille ad, sortere og smide ud, og pakke resten i flyttekasser. Selve flytningen overlader vi til andre, f.eks. et flyttefirma. Men sidder du alene og skal have styr på hvilke sager, der skal med, og hvilke der skal på genbrugspladsen, kan vi give en hånd med den praktiske og for mange lidt ofte uoverskuelige opgave, det kan være at rydde op i et helt liv.

 

De fleste kan som oftest selv overskue at komme på plads i en ny og mindre bolig, når mængden af indbo er sorteret og reduceret på forhånd. Men hvis det også synes uoverskueligt, kommer vi gerne ud og hjælper til i den nye bolig med de ting, der er lidt for svære, når ens fysik er begrænset.

 

Når den fraflyttede bolig skal afleveres (enten tilbage til en udlejer eller til en ny ejer ved et salg) er det forventet, at boligen er rengjort. Vi kan hjælpe med den almindelige rengøring efter en fraflytning. Specialrengøring skal udføres af specialister og evt. istandsættelse overlader vi også til fagfolk. Når boligen er tom, kan vi give et prisoverslag for rengøringen.

Hovedrengøring


Vi kan komme og hjælpe dig, hvis dit hjem trænger til en gennemgribende rengøring. I disse tilfælde aftaler vi fra gang til gang hvilke rum, der skal tages, hvis det hele ikke kan ordnes samme dag. Som udgangspunkt kan vi godt give et estimat over hvor lang tid, vi forventer at en hel hovedrengøring af et hus vil tage, men vi arbejder altid efter faktisk tidsforbrug.

 

Det er en betingelse for at vi påtager os en hovedrengøring, at hjemmet er forholdsvis ryddeligt, så vi kan komme til at gøre rent.

 

Selskab og gæster


Hvis du står og skal have gæster til et lille arrangement i eget hjem, f.eks. en fødselsdagsfest eller julefrokost for den nærmeste familie, kan det ofte være rart med en hjælpende hånd. Det kan f.eks. være hjælp til indkøb – hvis man ikke handler online – og forberedelser, herunder lettere tilberedning og anretning af mad, opdækning og bordpynt osv. Vi kan også komme og hjælpe med oprydningen bagefter.

middagsselskab

Indkøbsservice


Nogle ældre mennesker er af forskellige grunde afskåret fra at tage ud og foretage indkøb i fysiske butikker. Det kan f.eks. være pga. fysiske begrænsninger eller helbredet. I tider med Corona-pandemi er selvisolation en hyppig årsag til at ældre ikke kan komme ud at handle.

 

Mange typer varer kan bestilles online og leveres til hjemmet. Det gælder fødevarer, medicin og langt de fleste dagligdags produkter og forbrugsgoder. Der findes næsten ingenting, som ikke kan handles på nettet og leveres med bud eller post. Men selv online bestillinger kan ende i en pakkeboks eller et pakkeudleveringssted, så man alligevel fysisk skal bevæge sig ud af hjemmet for at få sine varer.

 

Der kan også være situationer, hvor man foretrækker at varerne hentes i den fysiske butik.

 

Vi hjælper gerne med at handle og købe ind eller at hente varer, du har bestilt, hvis du ikke selv er i stand til det. Vi vil altid råde dig til først at undersøge, om det er muligt med hjemmelevering fra butikken eller en online forretning, da det alt andet lige er billigere end vores timeløn.

Skattefradrag


Der findes en ordning i Danmark, som betyder, at man kan få skattefradrag for visse udgifter til serviceydelser, man har købt som privatperson. Det er en lovgivning, der er vedtaget under den såkaldte ”Bolig/job-ordning” og som oftest omtales som håndværkerfradrag eller servicefradrag. I relation til rengøring og havearbejde, er det begrebet ”servicefradrag”, der er interessant.

 

Med finansloven for 2021 kan private borgere får skattefradrag til udgifter i forbindelse med almindelig rengøring, vinduespolering, almindeligt havearbejde, tøjvask og lignende. Der kan p.t. ikke opnås skattefradrag for indkøbsservice.

 

I 2021 kan man trække op til kr. 25.000 fra i skat. Fradraget har en skatteværdi på ca. 35%. Det betyder, at hvis man udnytter hele fradraget, kan man spare 35% af kr. 25.000 = kr. 8.750 i skat. Hvis man får gjort rent hver måned, svarer det til, at ens reelle udgifter bliver kr. 729 lavere om måneden.

 

På vores fakturaer har vi specificeret ydelserne således, at du kan se hvilke der kan give skattefradrag – og hvilke du ikke kan trække fra. Anvendte rengøringsmaterialer og lignende kan ikke trækkes fra i skat. Derfor er denne udgift specificeret for sig.

Priser


Rengøring koster kr. 299 i timen inkl. moms. Der er tillæg i weekenderne. Udover timebetalingen skal du betale for rengøringsmaterialer, som vi selv medbringer. Vi har sat en fast pris på kr. 10 inkl. moms pr. arbejdstime til at dække materialerne, der anvendes. Vi tager også selv rengøringsmaskiner, spande, mopper og klude m.v. med, så du skal ikke tænke på om du selv har udstyret i hjemmet.

 

Aflysning af aftaler


Alle indgåede rengøringsaftaler kan aflyse indtil 24 timer før aftales start, uden at vi fakturerer noget. Det gælder både aflysning af faste rengøringsaftaler eller mindre ad hoc rengørings opgaver. Hvis vi bestilles og afsætter tid til større opgaver, kan der gælde andre regler mht. aflysning og fakturering, hvis du ombestemmer dig med kort varsel.


Da vores princip er, at kunderne altid får tilknyttet én fast medarbejder – som ikke automatisk bliver afløst ved sygdom eller andre afbud, kan det forekomme at vi må aflyse en aftale. Vi kan aflyse aftalen helt op til det tidspunkt, hvor vi skulle være kommet. Kunden vil aldrig blive faktureret for en aftale, som vi aflyser, medmindre aflysningen sker pga. kunden. Ved det skal bl.a. forstås den situation, at vi f.eks. ikke kan få adgang til stedet på det aftalte tidspunkt og må køre med uforrettet sag. Eller en situation hvor det viser sig at en person med COVID-19 eller Corona-symptomer opholder sig i hjemmet (eller for nyligt har været til stede), når vi skal udføre vores arbejde.

havehjælp

Kontakt


Adresse:


Kollerødvej 60, DK-3450 Allerød


E-mail:


info@allerod.dk


203200

Copyright 2020-2021 © Allerød Hjemmeservice ApS • CVR nr. 38193368