Hjemmeservice

Hjemmeservice


for seniorer, ældre m.v.


Hvem er vores kunder?

Allerød Hjemmeservice henvender sig fortrinsvis til kunder, der af forskellige årsager ikke selv magter den daglige rengøring og andre huslige opgaver. Det kan f.eks. være pga. alder, svigtende helbred, genoptræning efter et sygdomsforløb eller indlæggelse - og mange andre grunde.


Kunderne kan også være personer i alle aldre med fysiske handicaps eller midlertidige fysiske begrænsninger - f.eks. efter et uheld eller sygdom - der gør visse opgaver i hjemmet udfordrende eller umulige selv at udføre.


Man kan også blive kunde som pårørende til en person, der opfylder førnævnte, hvis man f.eks. ikke selv er i stand til at hjælpe sin ældre mor eller far med de huslige ting, som vedkommende ikke selv kan overskue.


Det er ikke alle ting i hjemmet, som det er muligt at få kommunens hjælp til. Det er heller ikke alle borgere, der opfylder kriterierne for offentlig hjælp til rengøring, og derfor kan have glæde af hjælp fra et privat firma.

Kan helt almindelige familier blive kunder?

Ja. Helt almindelige familier med behov for hjælp til rengøring i dagligdagen kan godt blive kunder. Men vi prioriterer vores primære målgruppe, som er de ældre, seniorer og andre, som ikke selv kan klare disse opgaver. Derfor kan man godt komme ud for, at vi nogle gange takker nej til en opgave, hvis man er sund og rask og egentlig godt selv kunne gøre arbejdet,


Efter en betydelig omsætningsnedgang under Coronakrisen har vi taget imod opgaver fra en del kunder, der ikke er i vores primære målgruppe. Det har vi gjort for at fylde ordrebogen op, så vi også på længere sigt kan blive ved med at tilbyde vores service til alle de ældre og seniorborgere, der virkelig trænger til vores hjælp i dagligdagen.

Disse ting hjælper vi med

Vi hjælper i princippet med alle de ting i hjemmet, som du ikke selv kan klare. Eller hvis tingene har hobet sig op. Vi kan tilbyde almindelig rengøring indenfor, hjælp i haven eller indkøbsservice, hvis du selv er forhindret i at komme ud.


Hvis der er en særlig anledning, hvor opgaverne bliver for store for dig, til at du selv kan klare det hele, kan vi give en hånd med. Det kan f.eks. være hvis du inviterer gæster hjem til et festligt selskab og har brug for hjælp til forberedelserne og/eller med oprydning bagefter. Et andet eksempel kan være, at du flytter fra hus eller lejlighed til en seniorbolig og ikke selv kan overskue rengøringen, når huset er ryddet. Her kan vi også give en hånd med.


Der er visse ting, vi ikke kan hjælpe med. Hvis hele haven er groet til eller der skal fældes træer, henviser vi til et professionelt haveservicefirma. Hvis du har brug for personlig pleje, skal du henvende dig til et firma, der specifikt tilbyder plejeydelser. Det er ikke inden for vores kompetenceområde.


Hvis du er pårørende:

Pårørende kan bestille os til at hjælpe med de ting, du ikke selv kan hjælpe din ældre mor eller far med - hvis du f.eks. bor for langt væk eller har en travl hverdag. Derudover kan vi lave tryghedsbesøg, hvor vi kører ud til den ældre og følger op på om alt står vel til.


Hvis du ønsker en fast aftale om f.eks. ugentlige besøg eller hver 14. dag, kalder vi ordningen for Besøgsven. Dette skal ikke forveksles med de non-profit ordninger, hvor frivillige aflægger hyggebesøg hos ældre. Vi hygger også om de ældre kunder, men vores primære formål med besøget er, at hjælpe med de praktiske gøremål. Har man udelukkende brug for socialt samvær kan man med fordel først undersøge, om der findes en gratis ordning i ens lokalområde.

Priser

Hjemmeservice udføres som regel på hverdage i dagtimer. De fleste ønsker besøg om formiddagen, så vi har oftest bedst tid til nye kunder om eftermiddagen. Vi prioriterer, at faste kunde først får adgang til at vælge det tidspunkt, de foretrækker.


Vi har en fast timepris på kr. 299 inkl. moms for hjemmeservice udført på hverdage i dagtimer. Skulle der være behov for vores hjælp uden for dette tidsrum, kan vi ofte godt træde til, men der vil være tillæg for aften- eller weekendarbejde.


Vagtopgaver, herunder tryghedsbesøg, har andre satser.

Kontakt


Adresse:


Kollerødvej 60, DK-3450 Allerød


E-mail:


info@allerod.dk


203200

Copyright 2019 © Allerød Vagtservice ApS • Allerød Hjemmeservice ApS • CVR nr. 38193368