Ferieservice

Ferieservice


Tilsyn og pasning af hus og have


Vi passer på boligen mens i holder ferie

Vores ferieservice er en kombineret vagt*- og hjemmeservice-ydelse, som henvender sig til private kunder.

 

Mens familien er bortrejst på ferie, holder vi øje med huset og sørger for, at omgivelserne er pæne og indbydende, når I kommer retur. Hvis der opstår problemer med huset mens I er væk, hjælper vi med at løse de udfordringer, der måtte opstå.

 

Udendørs kan vi holde græs og hæk, opsamle visne blade og nedfaldsfrugt, luge indkørsel og terrasse for ukrudt og løbende tømme postkasse, så huset ser beboet ud. Hvis I ønsker en hovedrengøring indvendig mens I holder ferie, kan vi også hjælpe med det.


Vi fører udvendigt tilsyn med boligen, hvor vi tilser at døre og vinduer er lukkede og aflåste. Vi tilser efter voldsomt vejr, om der er skader på boligen, som kræver en umiddelbar reaktion. Hyppigheden for vores løbende tilsyn aftales på forhånd med kunden.

Kontakt os og få et tilbud*

 
 
 
 
Græsslåning før hjemkomst
Hækklipning før hjemkomst
Fjernelse af løvfald/nedfaldsfrugt
Lugning af indkørsel/terrasse
Snerydning og saltning før hjemkomst
Udvendige tilsyn
Modtagelse ved hjemkomst
Andre services (anfør nedenfor)
 
 
 
 

Hvis der kommer skader på huset efter voldsomt vejr, som I ønsker udbedret med det samme, kan vi rekvirere de nødvendige håndværkere og dokumenterer skaderne før de udbedres. Rengøringen indenfor efter skader og/eller håndværkere står vi også for. Ved omfattende skader samarbejder vi med et professionelt skadesservicefirma.

 

I tilfælde af indbrud i hjemmet, vil jeres alarmselskab normalt stå for at afdække evt. knuste vinduer eller sikre opbrudt døre. Hvis I ønsker skaderne udbedret inden i kommer hjem fra ferie, kan vi f.eks. bestille en glarmester eller tømrer, og vi kan rydde op og gøre rent, hvis tyven har gennemrodet boligen.

 

Før vi rører ved noget efter et indbrud, sikrer vi altid at politiet enten har frigivet gerningsstedet eller har anvist hvilke steder, de senere vil vende tilbage for at sikre spor. Vores vagt fotodokumenterer skader og rod, før der nænsomt rydde os og gøres rent efter tyven.

 

Ferieservice udføres altid af en autoriseret vagt eller med en autoriseret vagt tilstede. Det gælder også selvom vi kun befinder os i jeres have eller indkørsel.

Når du henvender dig om et tilbud på ferieservice, baserer vi priserne på de services, du har ønsket udført i den pågældende ferie. Hvis vi mangler information for at kunne beregne en fair pris, kontakter vi dig først for yderligere information.


Kunder hvor vi kender stedet og har arbejdet før får typisk et mere favorablet tilbud end kunder, vi aldrig tidligere har besøgt.


Vores tilbud vil omfatte de faste services, du vælger, samt de løbende tilsyn, der aftales. Uforudsete opgaver, herunder håndtering af indbrud eller vejrskader, faktureres særskilt. Disse priser vil også fremgå af tilbuddet.


Der gælder samme forudsætninger for afgivelse af tilbud på haveservices inkl. i vores ferieservice, som for tilbud på almindelig hjemmeservice.


Du er ikke forpligtet af din henvendelse. Hvis du ikke finder prisen acceptabel, bortfalder tilbuddet.

Ønsker I at blive taget imod af en sikkerhedsvagt når I kommer retur fra ferien?


Vagten kan f.eks. tage imod jer når I kommer hjem til den tomme bolig efter ferien og give en hånd med at bære bagagen ind.


Læs mere om vores service 'Tryghedsvagt' og hvad vi kan tilbyde som en del af vores ferieservice.

Skal vi tømme kattebakken og fodre akvariefiskene?


Andre services, vi tilbyder at udføre som en del af vores ferieservice, kan være betinget af, at vi har adgang til boligen. Det kan f.eks. være, at I ønsker at vi tømmer kattebakken eller fodrer akvariefiskene mens i er bortrejst.


Ligesom indvendig rengøring af boligen forudsætter pasning af kat og fisk, at vores vagt har nøgler og alarmkoder til boligen.

Kontakt


Adresse:


Kollerødvej 60, DK-3450 Allerød


E-mail:


info@allerod.dk


Copyright 2019 © Allerød Vagtservice ApS • CVR nr. 38193368