FAQ

Ofte stillede spørgsmål

Som kunde - eller kommende kunde - er det naturligt at have spørgsmål til hvilke specifikke opgaver, vi kan hjælpe med, hvordan vores arbejde foregår eller spørgsmål til betaling osv. Vi har samlet nogle af de spørgsmål, vi ofte stilles, samt spørgsmål, der kan hjælpe nye kunder med at blive klogere på Allerød Hjemmeservice.


Vi har inddelt spørgsmålene i nogle forskellige kategorier, som du kan vælge at læse om. Hvis du vil se alle spørgsmålene, skal du blot starte med den første kategori og rulle nedad.

Kategorier:Hvis du stadig har spørgsmål, du finder ubesvarede, er du altid velkommen til at kontakte os på telefon eller e-mail.

FAQ: Hvad kan vi hjælpe med?


Kan I hjælpe med en have der er helt tilgroet?

Som udgangspunkt vil svaret være nej. Vi hjælper gerne med lettere havearbejde, som f.eks. græsslåning, lettere hækklipning og lugning af blomsterbede og havegange. De store haveopgaver lader vi gartnere om.

 

Kan I hjælpe med en gennemgribende hovedrengøring?

Ja, i langt de fleste tilfælde. Hvis huset er propfyldt med møbler og samlinger af forskellige sager, så vi ikke kan komme ordentligt til, vil vi dog takke nej til en sådan opgave.

 

Jeg skal flytte – kan I hjælpe?

Vi kan komme og hjælpe dig, hvis du har brug for at rydde op og sortere i de ting og sager, du enten skal flytte med eller smide ud. Mht. selve flytningen henviser vi til professionelle flyttefolk. Hvis kan også hjælpe med at gøre boligen ren når den er tømt.

 

Vi er en børnefamilie og ønsker hjælp til rengøring. Kan vi blive kunder?

Hvis vi har tid i kalenderen og I ønsker en fast aftale – f.eks. 1 gang om ugen – kan i sikkert godt blive kunder. Vi prioriterer seniorkunder, men alle er velkomne til at henvende sig og høre om vi har tid.

 

Gør I rent i sommerhuse?

En del ældre bor i et fritidshus. Om det er en helårsbolig eller et sommerhus, du bor i, gør ikke den store forskel for os, så det kan vi godt. Vi gør ikke rent i forbindelse med udlejning af sommerhuse.

 

Jeg er dårligt gående. Kan I hjælpe med at lufte min hund?

Ja, hvis din hund har lært at gå i snor og er nogenlunde lydig.

Kan I hjælpe med personlig pleje?

Vi hjælper kun med praktisk hjælp (rengøring, have og indkøb) samt sociale besøg (besøgsven), men ikke med de opgaver, der falder ind under personlig pleje – og som forudsætter en SOSU-uddannelse. Det lader vi kommunen og de private hjemmeplejefirmaer om. Vi har dog en del kunder, der både modtager personlig pleje fra kommunen og begrænset praktisk hjælp. Her kommer vi f.eks. og hjælper til med resten af den rengøring, man ikke er visiteret til hos kommunen.

 

Hjælper I med snerydning?

Almindeligvis nej. Men hvis vi er ude hos en besøgsven-kunde og adgangsvejen trænger til at blive ryddet for sne og/eller saltet, hjælper vi med det i det omfang, remedierne er til stede. Det samme kan være tilfældet hos rengøringskunder med fysiske begrænsninger. Dvs. at hvis du ikke selv er i stand til at rydde sneen væk, hjælper vi når vi alligevel er der, hvis vi kan.

 

Kan I hjælpe til jul eller påske?

Vi kan godt hjælpe dig med det praktiske – og evt. kreative – hvis du skal være vært for en julefrokost eller påskefrokost, og ikke selv kan overskue det hele. Hvis vi skal arbejde på helligdage, kommer der et ekstra timetillæg på fakturaen. Se vores priser.

 

Kører I uden for Nordsjælland?

Vores nærområde er Nordsjælland og vi kører nødigt længere væk da omkostningen til transporten bliver for stor. Vi kan godt hyres til ad hoc-opgaver lidt uden for vores nærområde (f.eks. Storkøbenhavn og Midtsjælland), men så skal kunden være indstillet på at betale ekstra for transporttiden.

FAQ: Vagt og tryghedstilsyn


Er I et vagtselskab eller et rengøringsselskab?

Vi vil helst ikke sættes i bås som nogen af delene. Vi tilbyder en særlig palette af hjemmeserviceydelser, hvor flere af dem omhandler rengøring og en enkelt kræver vagtautorisation (tryghedstilsyn). Vi tilbyder meget andet end bare rengøring, bl.a. Besøgsven, som er en service hvor vi leverer social omsorg og samvær med ældre, navnlig personer med demens. Firmaet er registreret med to navne ”Allerød Vagtservice” og ”Allerød Hjemmeservice”. Vi kendes dog bedst som hjemmeservicefirmaet, men der er tale om ét og samme firma under samme CVR nr.

 

Hvad betyder det, at I er en autoriseret vagtvirksomhed?

Det betyder, at vi lovligt må udføre tryghedstilsyn hos vores kunder, hvis en pårørende f.eks. er bekymret for en ældre slægtnings ve og vel. Et almindeligt hjemmeservicefirma må ikke udføre den slags opgaver, da det er underlagt Lov om vagtvirksomhed. Derfor har vi ansøgt om og fået autorisation fra politiet. Du kan læse mere om hvad det betyder på siden Tryghedstilsyn.

 

Kan man bestille en tryghedsvagt hvis man ikke er kunde i forvejen?

Ja, det kan man godt. Der er dog to forudsætninger. Dels skal adressen, som vi skal køre ud til, ligge inden for vores nærområde, dvs. i Nordsjælland. Og dels skal den, der rekvirerer os til opgaven, betale for udrykningen med det samme. Det kan ske via MobilePay. Er man kunde i forvejen, kan et tryghedstilsyn komme med på den månedlige faktura.

 

Hvad gør I hvis vagten ikke kan komme i kontakt med nogen på et tryghedstilsyn?

Vi kontakter altid de pårørende, der har rekvireret os, når vi er fremme på tilsynsadressen. Hvis vi ikke kan se livstegn eller komme i kontakt med nogen, er det de pårørende der beslutter, hvad vi videre skal foretage os. Det kan f.eks. være at rekvirere en låsesmed, hvilket normalt vil kræve politiets tilstedeværelse. Hvis vi selv har en nøgle og de pårørende tillader det, låser vi os ind og kigger indenfor.

Hvad sker der hvis personen findes død på et tryghedstilsyn?

Hvis vi antræffer en livløs person på vores tilsyn, yder vi først og fremmest livredende førstehjælp, medmindre dette er åbenlyst nytteløst. Vi ringer 1-1-2 og rekvirerer assistance, hvorefter de pårørende kontaktes. Vi bliver på stedet indtil ambulance og politi ankommer og afgiver vores forklaring.

 

Kan I lave et tryghedstilsyn af vores hus mens vi er ude at rejse?

Vi sagtens lave et tryghedstilsyn, hvor det bare er dit hus, vi tilser – altså ikke nogen beboere. Det kan normalt aftales og planlægges i forvejen, så du sparer et akut-tillæg. Dermed kan det gøres billigere end de fleste alarmselskaber tilbyder en lignende service til. Vagten kører ud til adressen og sikre sig, at der ikke har været indbrud eller evt. vejrskader på ejendommen. Hvis der viser sig at være skader, får ejeren besked af vagten, mens han er på adressen, så I kan tage stilling til hvad der skal ske.

 

Forlanger I at se straffeattester fra medarbejderne?

Ja. Før man bliver ansat i firmaet, skal man kunne forevise en ren straffeattest. Hvis man bliver ansat i en stilling, der kræver at medarbejderen autoriseres af politiet (det skal man hvis man skal udføre tryghedstilsyn), skal man løbende kunne fremvise en ren straffeattest. Det kan vi i realiteten kræve af alle medarbejdere fordi virksomheden er autoriseret efter Lov om vagtvirksomhed.

FAQ: Spørgsmål om rengøring


Skal I have en nøgle så I kan komme ind og gøre rent?

Hvis der ikke er nogen hjemme på det tidspunkt, som vi har aftalt, er det en nødvendighed, at vi har nøgle til hjemmet – og evt. kode til alarmen, hvis der er installeret sådan en. Hvis vi får udleveret en nøgle til din bolig, bliver den forsvarligt opbevaret i et særligt nøgleskab, som er overvåget af alarmer, når vi ikke er i firmaet.

 

Skal jeg sørge for rengøringsmaterialer eller tager I dem selv med?

Vi tager selv godkendte og miljøvenlige rengøringsmidler med, ligesom medarbejderen også selv medbringer de nødvendige maskiner og remedier. Du skal ikke sørge for noget.

 

Hvornår tæller tiden, når f.eks. kommer og gør rent?

Almindeligvis starter vi tiden når medarbejderen er fremme på din adresse og stopper igen når vi skal til at køre. Dvs. at du ikke betaler for den tid, medarbejderen bruger på at køre hjem til dig. (Tryghedstilsyn er undtaget denne regel). De pauser, medarbejderen må holde undervejs, tæller med i tiden. Hun bruger normalt 5-10 på pause for hver arbejdstime, som du faktureres for. Hvis arbejdsopgaverne eller den afsatte tid umuliggør at hun holder sine sædvanlige pauser, må hun i stedet lægge 5 min. oven i tiden pr. time, som vi fakturerer for.

Kan det lade sig gøre at flytte dagen eller tiden for en fast aftale fremover?

Hvis du ønsker den faste tid ændret, som vi normalt kommer hos dig på, skal du aftale det med den medarbejder, der plejer at komme hos dig. Den nye tid, du ønsker, skal helst passe ind i hendes kalender.

 

Kan jeg både få kommunal hjemmehjælp og samtidig hyre jer?

Naturligvis. Du skal da tage imod alt den hjælp du kan fra kommunen, medmindre du helst er fri for det. Så kan vi komme og hjælpe med resten af det, som kommunen ikke visiterer dig til.

 

Er I godkendt af kommunen som leverandør af privat hjemmehjælp?

Nej. Eftersom vores services er begrænset til praktisk hjælp i hjemmet, og ikke inkluderer plejeydelser under SOSU-området, har vi valgt ikke at byde på offentlige udbud af den art. Det betyder, at du ikke kan vælge os som det ’private alternativ’ til at levere kommunalt betalt ydelser. Skulle du vælge at bruge os alligevel, vil du opleve at vi oftest er billigere til at levere praktisk hjælp, end de firmaer kommunerne indgår aftaler med.

FAQ: Besøgsven og kompetencer


Er I uddannet i at håndtere personer med demens?

Charlotte, som bl.a. er beskæftiget med at være besøgsven for en række kunder, har taget et kursus gennem Furesø Kommune, hvor hun har lært om de basale principper omkring at omgås personer med en demenssygdom. Men derudover har Charlotte ingen sundhedsfaglig uddannelse. Vores Besøgsven service er dog heller ikke en ydelse, der fordrer særlige faglige kvalifikationer. Det er relationen og de menneskelige kompetencer, der vejer tungest.

 

Vi bor i København men ønsker Besøgsven til vores mor, der bor i Nordsjælland. Er det muligt?

Det afgørende for hvor langt vi kører, er ikke hvor de pårørende bor, men hvor vi skal udføre besøgene. Vi kører gerne uden for Nordsjælland til introduktionsmøde med pårørende, hvis besøgene skal foregå i vores nærområde. Hvis I bor i den anden ende af landet, vil vi nok nøjes med at tage dialogen på telefonen.

 

Hvad kræver det at blive ansat som besøgsven?

Det kræver først og fremmest, at vi har en ledig stilling. Dernæst har vi visse krav til de personer, der søger, som altid skal være opfyldt: Du skal have en vis alder og livserfaring. Du skal have en tillidsvækkende udstråling og en venlig personlighed. Det er også helt afgørende, at du taler flydende dansk og forstår facetterne i sproget, så du kan kommunikere med dem, du besøger. Samme kulturelle baggrund som dine kunder er en klar fordel. Endelig skal du til enhver tid kunne fremvise en ren straffeattest – både før og under ansættelsen. Højde, drøjde, køn og etnicitet er uden betydning.

Hvori består jeres samarbejde med Alzheimerforeningen?

Allerød Hjemmeservice bidrager til foreningen som erhvervsmedlem. Vi modtager også medlemsbladet og følger med i hvad der sker af udvikling og spændende tiltag på demens-området.

 

Er en Besøgsven ikke en frivillig person?

Begrebet ”Besøgsven” bruges i nogle sammenhænge om frivillige, der bruger en del af deres fritid på socialt samvær med ældre. Det får de ingen løn for og det koster heller ikke den ældre borger noget. De frivillige tilbyder dog ikke at yde praktisk hjælp i hjemmet, hvilket vi gør. Hvis du bor i et område, hvor det er muligt at få en frivillig og gratis besøgsven, kan vi kun opfordre til, at du undersøger mulighederne nærmere.

 

Taler alle medarbejderne dansk?

Ja. Det er et ansættelseskrav at man taler flydende dansk.

 

Hvad skal jeg gøre hvis der står en fremmed i døren og siger at hun er afløser?

Så skal du sige nej tak og lukke din dør igen. Vi kunne ikke finde på at sende en afløser, som du aldrig har mødt før. Hvis vi bliver forhindret i at komme til en aftale, aflyser vi den eller flytter aftalen til en anden dag. Hvis du er i tvivl, skal du ringe til os før du lukker nogen ind!

FAQ: Betaling og fakturaer


Hvor tit skal man betale?

Kunder med faste rengørings- eller besøgsven-aftaler får en faktura én gang om måneden, der skal betales inden 8 dage. Vi udsender normalt fakturaer den sidste dag i måneden for én hel måned ad gangen. Hvis du ønsker fakturaerne med kortere interval, kan du kontakte bogholderiet. Hvis vi bare skal udføre en enkelt opgave for dig, får du regningen et par dage efter vi er færdige.

 

Kan jeg betale kontant?

Som udgangspunkt skal alle regninger enten betales ved en bankoverførsel eller via MobilePay. Betalingsoplysningerne fremgår af fakturaen samt her på hjemmesiden. Hvis du ønsker skattefradrag for dine rengøringsregninger, er det i øvrigt et krav at regningen er betalt ved en digital pengetransaktion.

 

Erstatter I hvis noget går i stykker under rengøringen?

Hvis vores medarbejder kommer til at ødelægge inventar eller lignende under udførslen af sit arbejde, erstatter vi naturligvis det ødelagte. Skulle der ske større skader har vi en ansvarsforsikring, der dækker op til kr. 10 mio. Almindeligt slid på gulve, tæpper og paneler kan forekomme i forbindelse med rengøringen.

 

Får jeg en regning hvis jeg aflyser en aftale?

Hvis du aflyser en fast aftale inden 24 timer før vi skulle starte på opgaven, får du ingen regning. Du kan ringe, lægge telefonbesked eller aflyse pr. e-mail til info@allerod.dk. Aflyser du med mindre end 24 timers varsel får du en regning for den aflyste aftale, dog højst for 2 timers arbejde og uden evt. tillæg for materialer. Hvis du ikke aflyser og det viser sig, at vi ikke skulle være kommet, når medarbejderen står ude på adressen, vil regningen lyde på det fulde beløb, som vi normalt ville fakturere for opgaven. Der gælder andre vilkår for aflysning, hvis der er tale om en større ad hoc-opgave, som der er afsat særlig tid til i vores arbejdskalender.

 

Får jeg en regning for en aftale, som Allerød Hjemmeservice aflyser?

Under normale omstændigheder skal ingen kunder betale for en aftale, som vi har aflyst. Der kan dog være enkelte undtagelser: Hvis vi kommer ud til en rengøringsopgave, hvor forholdene er væsentlig anderledes end beskrevet af kunden og vores arbejde derfor ikke kan udføres forsvarligt, hvis forhold hos kunden udgør en sundhedsrisiko for medarbejderen, herunder tilstedeværelsen af personer med COVID-19 eller Corona-symptomer, eller hvis vi ikke har adgang til stedet når opgaven skal udføres. I disse tilfælde må kunden forvente at skulle betale fuld pris – også selvom vi kun kan levere en del eller ingenting af de aftalte ydelser.

Kan man få rabat som medlem af Ældresagen?

Vi har kontaktet Ældresagen og tilbudt rabat til deres medlemmer. Men vi har desværre ikke fået bekræftelse fra foreningen på, at det er et tilbud, man ønsker at give medlemmerne. Så vi afventer at høre nærmere fra Ældresagen, før en evt. rabat bliver aktuel.

 

Jeg kan ikke finde min faktura – hvad gør jeg?

ringer eller skriver du blot til vores bogholderi og fortæller hvilken faktura, du mangler. Du kan altid få en kopi tilsendt på e-mail. Det koster ingenting. Hvis du vil have fakturaen sendt med posten, koster det et lille gebyr til porto m.v.

 

Hvordan ved jeg om jeg kan få skattefradrag for en faktura?

Du kan kun søge om skattefradrag for den del af fakturaen, der vedrører rengøring, vinduespolering eller havehjælp. De fakturalinjer, hvor der står sådan i beskrivelsen, kan du søge om fradrag for. Du kan ikke søge om fradrag for besøgsven uden rengøring eller udgifter til hjælp med indkøb. Læs mere om dine muligheder for skattefradrag og hvor meget du kan trække fra.

 

Jeg er kommet til at betale den samme regning to gange. Hvad nu?

Kontakt bogholderiet og fortæl om fejlen, så sender vi dobbeltbetalingen retur til din konto.

 

Vi havde aftalt 4 timers rengøring, men I brugte kun 3 timer. Hvor meget skal jeg betale for?

Så skal du kun betale for 3 timer.

 

Vi aftalte 2 timers rengøring, men I brugte 2 timer og 15 minutter. Hvor meget skal jeg betale for?

Så skal du betale for 2 ¼ time. Vores forretningsvilkår siger, at vi må gå op til 15 minutter over den aftalte tid, uden først at spørge kunden, om det er accepteret. Hvis vi kan se, at der skal mere tid til for at gøre opgaven færdig, beder vi naturligvis om din accept på det ekstra tidsforbrug, før vi fortsætter.

 

Jeres medarbejder er kommet til skade og har ikke gjort arbejdet færdigt. Hvad skal jeg betale?

Vores medarbejder er dækket af firmaets ulykkesforsikring. Som kunde skal du kun betale for den tid, hun rent faktisk har nået at gøre rent i. Hvis vi har leveret mindre end ¾ time før hun må stoppe pga. en arbejdsskade (eller pludseligt opstået sygdom), får du ingen regning for besøget.

FAQ om Corona-virus og COVID-19


Må vi være hjemme når der bliver gjort rent?

Det bestemmer I helt selv. Så længe medarbejderen kan komme til at gøre sit arbejde – og der i øvrigt ikke er nogen af jer, som smitter med Corona eller lignende – gør det ikke noget, at I er hjemme. Men det er rarest for medarbejderen ikke at blive holdt øje med hele tiden.

 

Bliver medarbejderen testet for Corona?

Medarbejdere med kundekontakt testes for tiden ca. én gang om ugen med en COVID-19 PCR-test. Det er den mest sikre testmetode. I tilfælde af et positivt testresultat kommer medarbejderen først på arbejde igen, når hun er testet negativ.

 

Bruger I mundbind når I gør rent eller er besøgsven?

Hvis der befinder sig særligt udsatte mht. Corona-smitte i hjemmet, når vi gør rent, bæres der mundbind. Vi bærer ikke mundbind i forbindelse med besøgsven, men holder i disse tider ekstra afstand og spritter ofte af. Årsagen til at vi ikke bære mundbind sammen med besøgsven-kunder med demens er, at kunden får næsten igen ting ud af et besøg, hvos man ikke kan aflæse ansigtstræk og mimik hos hinanden. Er der særlig grund til bekymring for en konkret kunde, vil vi hellere udsætte besøgene indtil smitterisikoen er mindre.

Kan man få en besøgsven hvis man bor på plejehjem?

Sagtens. Uanset om du bor i eget hjem, en beskyttet bolig eller i et plejecenter, er du velkommen til at få en besøgsven. Under Corona-pandemien kan der dog være visse restriktioner, som ikke gør det muligt at gennemføre besøg hos kunder, der bor på plejehjem. Styrelsen for Patientsikkerhed udstikker retningslinjer og evt. besøgsbegrænsninger, som vi naturligvis efterlever.

 

Bliver min aftale aflyst hvis der kommer Corona-restriktioner?

Hidtil har restriktioner for liberalt erhverv i forbindelse med Corona-pandemien ikke ramt privat rengøring her i Danmark. Vi har lovligt kunne fortsætte med at levere hjemmeservice – også under perioder med restriktioner. Vi skærper dog vores forholdsregler og aflyser i nogle tilfælde aftaler, hvis vi selv vurderer, at de kan udgøre en ekstra smitterisiko for medarbejderen.

 

Får Allerød Hjemmeservice støtte fra Corona-hjælpepakker?

Det korte svar er nej. Vi har dog – ligesom alle andre virksomheder – fået udskudt momsbetalingsfristen. Men vi modtager ingen hjælp til at dække vores tabte omsætning siden marts 2020. Vi har ikke været påbudt lukning og skal derfor opfylde andre krav for at kvalificere os til økonomisk støtte. Desværre findes der ingen kompensationsordninger i Danmark, der hjælper de helt små, nystartede virksomheder – selvom vi i perioder har måtte undvære op til 90% af den budgetterede omsætningen.

Har du yderligere spørgsmål?

Kontakt


Adresse:


Kollerødvej 60, DK-3450 Allerød


E-mail:


info@allerod.dk


203200

Copyright 2020-2021 © Allerød Hjemmeservice ApS • CVR nr. 38193368