Coronavirus

Coronavirus COVID-19


Hos Allerød Hjemmeservice har vi naturligvis meget stor fokus på at undgå smittespredning af bl.a. Corona-virus. Vi tager derfor alle forholdsregler omkring hygiejne og afstandtagen i vores arbejde. Hos de kunder, hvor der f.eks. bor en særligt udsat person, kan vi påføre godkendt mundbind under arbejdets udførelse. Af hensyn til medarbejderens velbefindende benytter vi kun åndedrætsværnemidler når det er højst nødvendigt.

 

Medarbejdere med kundekontakt testes for COVID-19 ca. én gang om ugen. I tilfælde af symptomer eller et positivt testresultat genoptager medarbejderen først arbejdet, når der foreligger et negativt testresultat.

 

Eftersom vores forretningsprincip er bygget op omkring, at kunden har én fast medarbejder tilknyttet, risikerer man i filfælde af at en medarbejder konstateres smittet, at vi ikke kan levere den aftalte service i en periode på evt. flere uger. Vi råder ikke over tilstrækkeligt personale til at andre kan overtage alle opgaver for en medarbejder, der er sendt i karantæne.

 

Hvis du som kunde har symptomer eller konstateres smittet med Corona, er det yderst vigtigt, at vi hurtigst muligt får besked. Vi aflyser naturligvis alle vores aftaler indtil du er rask igen. Men vi tester også vores medarbejder på ny, hvis vedkommende har været på besøg hos en smittet kunde inden for de sidste 2 uger, og tager kontakt til andre kunder, som den pågældende medarbejder har besøgt for at opspore evt. smitte.

Vores kundemålgruppe er ofte i gruppen ”ekstra sårbare” når det kommer til Corona-virus. Derfor har det vores allerstørste fokus.


Læs de gældende vejledninger på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

forholdsregler

COVID-19 restriktioner frem til 3. januar 2021


Som en direkte konsekvens af regeringens nedlukning af Danmark til og med 3. januar 2021 pga. høje Corona-smittetal, udfører vi i en periode kun rengøringsopgaver hos seniorkunder, der ikke kan vente til efter nedlukningen. De rengøringskunder, der bliver direkte berørt af aflyste aftaler, får direkte besked. Vi tager først imod nye rengøringsopgaver efter 3. januar 2021. Du kan dog godt kontakte os allerede nu og lave en aftale efter nytår. Hvis restriktionerne forlænges bliver aftalen muligvis rykket.


Besøgsven-kunder bliver ikke aflyst, med mindre restiktioner på f.eks. plejehjem forhindrer at vi kan komme på besøg.

Kontakt


Adresse:


Kollerødvej 60, DK-3450 Allerød


E-mail:


info@allerod.dk


203200

Copyright 2020-2021 © Allerød Hjemmeservice ApS • CVR nr. 38193368