Demens

Hvad er demens?

Demens er en folkesygdom


Demens er betegnelsen for en tilstand, hvor de mentale færdigheder bliver svækket af sygdom. Ordet demens kommer fra latin og betyder ”væk fra sindet”. Selvom man ikke ved, hvorfor demenssygdomme opstår, skyldes det altid sygelige forandringer i hjernen.

 

Fakta om demens i Danmark:

 

 • I Danmark lever 85-90.000 mennesker med en demenssygdom.
 • Heraf har ca. 50.000 Alzheimers sygdom.
 • 1.500 personer under 65 år har en demenssygdom.
 • Der er ca. 8.000 nye tilfælde af demens i Danmark hvert år.
 • I 2040 forventes antallet af demente over 60 år at vokse til 120-146.000.
 • 400.000 personer i Danmark lever i dag med en dement i familien.
 • Kun ca. 50% af alle demente får stillet en demensdiagnose.
 • Pårørende til hjemmeboende demente bruger i gennemsnit 5-7 timer om dagen til pleje og omsorg.
 • De totale omkostninger ved demens i Danmark andrager mere end kr. 20 milliarder om året.
 • Demens er den femte hyppigste dødsårsag i Danmark.
 • Hver tredje time dør en dansker af en demenssygdom.

Risikoen for at få en demenssygdom stiger med alderen. Men det er en myte, at en demenssygdom er en naturlig følge af alderdom.

 

De fleste demenssygdomme er fremadskridende og der findes ingen helbredende kur. Den demensramte bliver langsomt dårligere og behovet for hjælp vil vokse. Mange demenssygdomme kan behandles, så symptomerne mindskes. Alle demenssygdomme kræver pleje og omsorg.

 

Download fakta-ark om demens.

demens

Pleje og omsorg

 

Indsatsen i den tidlige fase af sygdomsforløbet er ikke pleje og omsorg i traditionel forstand. I stedet er der brug for en bred vifte af tiltag i form af rådgivning, undervisning, informationsmaterialer, faste kontaktpersoner, socialt samvær med andre, f.eks. en fast besøgsven og praktisk hjælp i hverdagen.

 

Allerød Hjemmeservice tilbyder en service til pårørende til personer med demens, hvor en fast besøgsven aflaster de pårørende med socialt samvær samt praktisk hjælp til rengøring eller andre dagligdags ting.

 

Læs mere om vores besøgsven service og hvordan vi kan hjælpe jer som pårørende til en person med demens.

omsorg

Stimulerende aktiviteter

 

Alle mennesker har brug for at deltage i meningsfulde aktiviteter. Hverdagens aktiviteter og rutiner skaber tryghed og styrker identiteten. For mennesker med en demenssygdom kan det dog være svært at holde fast i de aktiviteter, de deltog i før sygdommen. Tab af funktionsniveau vanskeliggør deltagelsen i fysiske aktiviteter. Det er vigtigt at vurdere hvilke aktiviteter og gøremål i hverdagen, der kan lade sig gøre, trods svækkelse. Det handler om at finde frem til de aktiviteter, der giver mening for den enkelte. Mange aktiviteter kan lade sig gøre, blot man får lidt hjælp og støtte.

 

Samvær

 

Kommunikation, omsorg og respekt er nøgleord i samværet med mennesker med en demenssygdom. Men fordi sygdommen rammer hjernen, kan det være svært for den demente at give udtryk for sine behov, tanker og følelser. Det kan derfor være vanskeligt for dig som pårørende nøjagtig at vide, hvad der i det enkelte tilfælde er god omsorg. En venlig og kærligt tænkt handling kan let blive omfattet som udtryk for manglende respekt.

 

Udfordringen er at finde nye måder at gøre tingene på, hvor den dementes behov og følelser stadig bliver anerkendt. For følelserne er der stadig, og ethvert menneske har behov for at blive set, anerkendt og respekteret.

Gode råd til pårørende

Gode råd om at være sammen med et menneske, der har en demenssygdom:


 • Vær opmærksom, få opmærksomhed, få øjenkontakt og lyt aktivt. Aflæs kropssprog og mimik.
 • Hvad giver mening for den demente lige nu – i hendes/hans virkelighed? Prøv at finde om bag ordene. Er hun/han tilbage i fortiden, så bliv eventuelt dér og få jer en snak om 'gamle dage'.
 • Formulér dig enkelt. Tal tydeligt og langsomt. Læg mærke til din egen mimik og dit eget kropssprog.
 • Vær fleksibel. Måske er det bedre at gøre noget andet end det, du havde planlagt? Få det bedste ud af nuet.
 • Humor kan være med til at forløse en svær situation. At få et godt grin sammen kan løse op og give energi.
 • Tag en snak med Charlotte om hvordan en besøgsven kan aflaste jer som pårørende i samværet med den demente.
livet med demens

Allerød Hjemmeservice støtter Alzheimerforeningen.

Kontakt Charlotte og book et møde om vores Besøgsven service.

Det koster kun kr. 299,- i timen inkl. moms for en fast Besøgsven. Prisen er den samme uanset om tiden går med socialt samvær eller praktisk hjælp til rengøringen.

Ressourcer:

Link til Alzheimerforeningen

Link til Ældresagen

Kontakt


Adresse:


Kollerødvej 60, DK-3450 Allerød


E-mail:


info@allerod.dk


203200

Copyright 2020-2021 © Allerød Hjemmeservice ApS • CVR nr. 38193368