Besøgsven

Få en fast besøgsven


Besøgsven er aflastning for pårørende til personer med demens


Der findes ingen kur imod demens. Men der er mange ting, man som pårørende kan gøre, for at bremse sygdommens udvikling eller i det mindste sørge for, at ens demente mor eller far har en god og tryg tilværelse i den sidste del af livet.

 

Som pårørende står man med mange ubesvarede spørgsmål og praktiske udfordringer. De enkelte kommuner tilbyder råd og vejledning til pårørende, som vi opfordrer til at søge. I den tidlige fase af demenssygdommen kan mange godt klare de fleste ting i hverdagen uden praktisk hjælp. Men det er også i denne fase, at behovet for faste, sociale relationer er størst.


Det er ikke alle pårørende, der kan overkomme den store opgave, de ofte er at være søn eller datter til en mor eller far med demens. Har man tid nok i hverdagen til at være til stede og være social? Eller kan det blive nødvendigt at hente professionel hjælp til den sociale omsorg, der er så vigtig for personer med demens?

 

Med en fast besøgsven får din mor eller far en empatisk medarbejder, der kommer på besøg på faste tider og som den ældre med demens lærer at kende og opbygger et tillidsforhold til. Det er ikke en erstatning for de pårørende, men et supplement. I disse Corona-tider, hvor kontakten til særligt udsatte så vidt muligt skal begrænses, er besøgsvennen nogle gange det eneste menneske, den demensramte ser i sin hverdag.

Rengøring med mere


Det er en naturlig del af vores service, at vi giver den ældre en hånd med de praktiske udfordringer, vi støder på under vores besøg. Hvis der står en opvask og flyder, vasketøjet har samlet sig i bunker eller det er længe siden sengetøjet er blevet skiftet, hjælper vi også med det.

 

Somme tider kan det være svært for den ældre selv at tage initiativ til f.eks. at gå en tur. Det kan også være en del af indholdet ved et besøg, at vi går en tur i nærområdet eller et af de steder, som den ældre har savnet at se. (Vi tager ikke på lange udflugter – kun i nærheden).

praktisk hjælp

Aktivering og samtale


Den faste besøgsven kan bruge tiden på forskellige aktiviteter, som stimulerer og giver indhold i tilværelsen. Hvis man kan lide at lave kreative ting med hænderne, kan tiden bruges på at tegne og male, klippe papirklip eller f.eks. plante blomster i haven. Samtaler om løst og fast eller om gamle dage er altid et fast element i vores besøg – og er med til at styrke relationen.

 

En del af konceptet er, at vi ikke benytter afløsere. Din mor eller far vil altid møde den samme medarbejder. Hvis medarbejderen bliver forhindret, laver vi en ny aftale. Der sendes aldrig afløsere. Det er med til at skabe den stabilitet og tryghed, som er så vigtig i relation til personer med demens.

 

Der findes frivillige organisationer, som tilbyder en frivillig besøgsven i visse områder af landet. Dvs. uden at det koster noget. Har man ikke økonomien til at betale for en fast besøgsven fra Allerød Hjemmeservice, opfordrer vi til at undersøge muligheden for frivillig hjælp. Det er trods alt bedre end ingenting at gøre.

 

Vores service koster kr. 299 i timen inkl. moms. Det er uanset hvor meget af tiden, der bruges på reel rengøring, eller på socialt samvær. Det er oftest de pårørende, der betaler den månedlige faktura. Men mange af de ældre kunder er stadig åndsfriske nok til selv at være med i beslutningen og står derfor selv for betalingen af de løbende besøg.

 

Vi anbefaler – for kontinuiteten – at vi kommer på besøg mindst én gang om ugen, men helst lidt hyppigere. Et besøg vil typisk vare 1-2 timer. Vi aftaler på forhånd hvilke dage og tider, vi kommer på besøg, samt hvor længe ad gangen og evt. hvilke konkrete rengøringsydelser, der evt. måtte være behov for.

Sådan kommer du i gang med en besøgsven


Vi samarbejder for tiden med demensrådgivningen i Furesø Kommune og Egedal Kommune samt hjemmeplejen i Hørsholm Kommune om information vedrørende vores service. Hvis du bliver henvist den vej fra, skal du blot kontakte os som alle andre.

 

Vi starter med et møde med de pårørende om jeres forventninger til samarbejdet og hvor hyppigt I ønsker vores besøg. Efter det første besøg hos den demente får vi dannet et indtryk af det fremtidige samvær og finder ud af om kemien mellem besøgsvennen og den ældre fungerer. Vi kan kun få et succesfuldt samarbejde i stand hvis både den demensramte person og de pårørende er trygge ved den medarbejder, vi sætter på opgaven.

 

Hvis I vælger at inkludere rengøring i besøgene og regningen betales af den ældre selv, er der mulighed for helt eller delvist skattefradrag for vores månedlige fakturaer.

besøgsven
alzheimer

Allerød Hjemmeservice støtter Alzheimerforeningen.

charlotte elley

Kontakt Charlotte og book et møde om vores Besøgsven service.

Mød Charlotte


Som en mindre virksomhed er der p.t. kun tilknyttet en enkelt medarbejder med kompetencer som besøgsven. Når efterspørgslen tilsiger det, vil vi udvide staben med flere kompetente kollegaer. Indtil da vil det være Charlotte, som kan blive besøgsven for din mor eller far med demens.

 

Charlotte har tidligere arbejdet på et rehabiliteringscenter, hvor hun bl.a. stod for køkkenet og havde daglig kontakt med seniorborgere efter et sygdoms- eller skadesforløb. Hun har også i en længere årrække arbejdet med kvalitetstest af høreapparater. I forbindelse med etableringen af Allerød Hjemmeservice har Charlotte taget både hygiejnekurser og kurser i håndtering af personer med demens samt oplæring i korrekt håndtering af Corona-værnemidler.


Derudover har Charlotte vagtkort som autoriseret vagtfunktionær. Det betyder, at hun besidder et ID-kort, udstedt af Rigspolitiet, som dokumenterer hendes identitet. Det er en ekstra sikkerhed for de seniorer, som hun besøger – både som besøgsven og til almindelig rengøringshjælp.

Kontakt


Adresse:


Kollerødvej 60, DK-3450 Allerød


E-mail:


info@allerod.dk


203200

Copyright 2020-2021 © Allerød Hjemmeservice ApS • CVR nr. 38193368