Besøgsven

Få en fast besøgsven


Din besøgsven hjælper med rengøringen og evt. i haven. Men tiden kan også bruges på samvær, nærvær og hyggelig omsorg. En opgave som mange pårørende påtager sig, der hvor de offentlige tilbud ikke slår til. Men det er ikke alle pårørende, der har tiden og overskuddet i hverdagen, til at være tilstrækkeligt til stede.

 

Det er især når en ældre slægtning (f.eks. en mor eller far) får begyndende tegn på demens, at der kan være brug for en hyppigere og mere stabil kontakt, end mange pårørende magter. Her kan det være en stor hjælp både for den ældre og for de pårørende, at vores Besøgsven kommer på faste dage, og at det altid er den samme medarbejder. Det skaber et socialt bånd til den ældre, som vi mærker mange positive gevinster ved.

Hvor ofte kommer der besøg


Vi anbefaler et besøg mindst én gang om ugen, gerne hyppigere. Men det er helt afhængigt af behov og økonomi. Nogle har brug for at få besøg flere gange om ugen, andre kan nøjes med et enkelt ugentligt besøg. Vi vil typiske aftale en eller flere faste ugedage, med et fast tidspunkt og normalt à 1-2 timers varighed.

 

Selvom vi er fleksible, planlægger vi altid ud fra faste tider. Det er dels for at vores medarbejder kan være mest effektiv og undgå spildtid mellem kunderne. Men det er i lige så høj grad for, at vores kunder altid kan regne med, at vi er der på klokkeslættet som aftalt, og at der ikke står en fremmed i døren.

 

Vi opererer med en fast timepris på kr. 299 inkl. moms.

Mød Charlotte


Hvis du vil høre mere om Besøgsven og ønsker et møde, vil du komme til at tale med Charlotte. Hun er indehaver af Allerød Hjemmeservice og står for vores Besøgsven ordning. Det vil med stor sandsynlighed også være Charlotte, der kommer ud til din ældre mor eller far på besøg, hvis du bestiller vores service.

 

Du er velkommen til at ringe og få en snak om hvad vi kan tilbyde og evt. aftale en tid for et personligt møde. Det koster ikke noget. Hvis vi gensidigt føler at kemien passer, aftaler vi nærmere om hvornår Besøgsvennen kommer på besøg og om der er særlige opgaver, som der er brug for praktisk hjælp til.

 

Vi arbejder ikke med bindingsperioder eller opsigelsesvarsler. Hvis en kunde ikke længere ønsker en Besøgsven, skal man kunne stoppe samarbejdet, når det passer kunden eller de pårørende.

 

Charlotte har en travl kalender, så hun træffes bedst, hvis du udfylder formularen og lader hende ringe tilbage. Når hun er ude hos kunder, taler hun ikke i telefon.

Charlotte Elley


Mail: lotte@allerod.dk

Hvad bruger vi tiden på


Det er helt afhængigt af den enkelte kundes behov. Nogle har allermest brug for det sociale; at sidde og snakke over en kop kaffe, at gå en tur og fortælle om gamle dage eller sysle med strik, tegning og papirklip m.v.

 

Hvis der f.eks. er brug for at hjælpe med opvasken, ordne en maskine vasketøj eller give badeværelset en hovedrengøring, kan noget af tiden også gå med det. Vi kan aftale med de pårørende, at der er bestemte rengøringsopgaver, vi altid varetager.

 

Man kan godt have både kommunal hjemmehjælp og bruge en Besøgsven. Mange borgere visiteres langt fra altid til al den praktiske hjælp, de reelt har behov for. Derfor kommer vi ud til mange seniorer, der får hjælp til den almindelige rengøring, uden at de nødvendigvis har demens. Det er bare blevet for meget for dem selv at overskue det hele.

 

Når der er tale om en person med demens, hvor vi typisk engageres af de pårørende, tilbyder vi altid at inddrage rengøring, fordi vi ofte oplever, at der er et uopfyldt behov. Men det centrale for vores Besøgsven service vil altid være de sociale relationer til kunden og den omsorg, der er i at have en nærværende kontakt til en besøgsven, som der sjældent er afsat tid til i den kommunale hjemmepleje/hjemmehjælp.

 

Vi samarbejder for tiden med demensrådgivningen i Furesø Kommune om henvisning af pårørende til vores Besøgsven service.

 
 
Formiddag (9-12)
Eftermiddag (12-15)
Senere (efter 15)
 
 
 
 
 

Kontakt


Adresse:


Kollerødvej 60, DK-3450 Allerød


E-mail:


info@allerod.dk


203200

Copyright 2020 © Allerød Hjemmeservice ApS • CVR nr. 38193368